Projecten

Door de jaren heen heeft Gunter Grondverzet heel wat projecten naar de wens van de klant gerealiseerd. Hieronder ziet u enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten.

Houten damwand constructie N57 Ouddorp

In onderaanneming en in samenwerking met Tijssen bv hebben wij weer een mooi project met succes kunnen afronden. Deze keer was dit het vervangen van een houten damwand constructie langs de N57 bij Ouddorp.

Katjang Pedis PCI BV

Bij Katjang Pedis (notenverwerkingsbedrijf) leverden en plaatsten wij een vetafscheider.

Kobout

Bij de firma Kobout in Hendrik ido Ambacht realiseerden wij een dubbel laaddock.

Waterschap Scheldestromen

In opdracht van Waterschap Scheldestromen bouwen wij een aantal stuwen op het eiland Tholen.

ZEBRA Gasnetwerk B.V.

In opdracht van ZEBRA gasnetwerk B.V. graven wij op diverse locaties afsluiters vrij van de hoge druk gasleiding die van Terneuzen naar de Moerdijk loopt. Ook verzorgen wij de bemaling om het grondwater peil op graaflocatie te laten zakken. In samenwerking met Verwatergroup brengen wij waar nodig is de stopaq aan op de afsluiters.

Waterschap Scheldestromen

In opdracht van het Waterschap Scheldestromen mochten wij een stukje specialistisch maatwerk verzorgen, een drietal stuwen moesten worden voorzien van een betonnen talud-afwerking.

Waterschap Scheldestromen

In onderaanneming van PIA Automation B.V. hebben wij bij tientallen stuwen in heel Zeeland nieuwe trappen, besturingskastfunderingen en meetsteigers mogen (aan)leggen.

Omlegging Havenweg Sint-Annaland

In onderaanneming van de Gebr. Moerland hebben we de nieuwe Havenweg voorzien van een gescheiden rioolstelsel. Ook verzorgden wij het complete grondwerk.

Werkzaamheden aan de Veste in Tholen

In opdracht van de gemeente Tholen en het waterschap Scheldestromen pakten wij de verouderde beschoeiing van de Veste aan. De werkzaamheden bestonden uit het plaatsen van nieuwe beschoeiing en het aanbrengen van Enkamat.

Werkzaamheden Tennet 150KV station Middelharnis

Hierboven een impressie van de uitgevoerde werkzaamheden door Gunter Grondverzet in onderaanneming van Van Schie BV Mijdrecht. Het betrof de aanneming van de verhardingen en de beschoeiing bij het Tennet 150 KV hoogspanningsstation in Middelharnis.

Diverse projecten

Draineren Bergen op Zoom
Werkzaamheden aan viaduct A20
Aanbrengen Duomix
Levelen met AZ95
Het aanbrengen van hardhouten panelen als afwerking van stalen damwand.
Profileren funderingen
Project gemeente Bergen op Zoom
Renovatie speeltuin Sint-Annaland

In Tholen mochten wij bij Prince Kunststof Infra een nieuw stuk straatwerk verzorgen.